ŘÍHA - ČIGRIPEC


Tento produkt je navržen k užívání pro průmyslová a veřejná zařízení a to školeným, profesionálním personálem.

Musí být přesně dodržován návod k použití a bezpečnostní opatření.

Výrobce a dovozce nebude odpovědný za jakékoliv úrazy, poškození, ztráty nebo zničení pokud přípravek bude použit v rozporu s návodem k použití.

 

Okamžitě použitelný gelový produkt je výkonný, přilnavý, průmyslový čistič, který má schopnost proniknout, uvolnit a rozpustit připečené zbytky jídel, usazeniny karbonu, tuk a špínu z grilů, pecí, trub, digestoří, roštů, plechů, pánví, hořáků, poliček atd . Je úsporný a snadno použitelný bez drhnutí a škrábání. Jeho hustá struktura přilne k povrchu, zabrání stékání a prodlouží čisticí účinek.

Baleno a připraveno pro pohodlné použití ve všech zařízeních pro přípravu jídel jako jsou restaurace, bufety, školy a zařízení zdravotní péče.

Zvláště je užitečný v pekárnách, jídelnách, pečovatelských službách, hotelových službách, motelech, školách, úklidových  servisech, v sanatoriích a nemocnicích.

ČIGRIPEC čistí neomezeně a je nehořlavý. Může být použit na nádobí, keramiku, sklenice, porcelán, železo, antikorozní ocel a chrom.

 

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k alkalické povaze výrobku, neužívat na hliník, měď, galvanizované kovy, plastové a kompozitní krytiny nebo lakované plochy a na kontinuální nebo samočisticí pece. Jste-li na pochybách otestujte na skrytém místě.

Bezpečnostní pomůcky: Gumové rukavice, obličejový štít, zástěra, boty.

 

VÝHODY:

Snadno použitelný bez míchání nebo ředění.

Baleno v plastových lahvích 1 litr s robustním rozprašovačem, odolným proti korozivním látkám.

Přilnavá struktura poskytuje delší dobu kontaktu s nečistotou na svislém povrchu pro důkladnější čištění.

Vzlínavý.

Speciální vzlínavá úprava rychle dopraví aktivní složky k nečistotám a do nich, což urychluje čištění.

Není třeba drhnutí a kartáčování, protože pronikne k čištěnému povrchu a tuk, špínu a napečeniny snadno setřete.

Slabá vůně. Nemá silnou, nepříjemnou vůni, která se často objevuje u podobných čističů.

Nehořlavý.

 

BALENÍ: OBSAH 1 litr. Trvanlivost 2 roky od data výroby, viz. obal.

 

Dráždivý pro oči a pokožku. Používejte vhodný ochraný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. SKLADUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ ! Skladujte při teplotě +5 až +50°C.

Před použitím čtěte etiketu a bezpečnostní list.

 

 


Po odstranění silných nečistot doporučujeme používat k pravidelnému čištění od slabých nečistot alkalický odmašťovací přípravek ŘÍHA – ZEP BAKERY PAN CLEANER, který je použitelný na všechny druhy povrchů zvláště na hliník, zinek a galvanizované kovy.


 

 

Dovozce a Váš dodavatel:                                                                            

Vladimír Říha                                                                      Výrobce:

Tři Dvory 164, 280 02 Kolín                                               ZEP Manufacturing Company

tel./fax: 321 766 131, mob.: 603 700 230                           Atlanta GA, USA

e-mail: v.riha@dezinfekcepro.cz