TECHNICKÝ LIST
LIQUAZYME

Zbavuje odpady usazenin i zápachu.

Přípravek s přísadou vybraných živých bakterií vhodných pro likvidaci:

* Tuků a olejů * Bílkovinných složek * Škrobu * Buničiny *

POPIS

Vhodný profesionální prostředek pro prevenci před ucpáním odpadů, odstranění biofilmu z odpadních rozvodů, odlučovačů tuků, septiků a žump. LIQUAZYME je vysoce koncentrovaná směs bakterií a saponátů (detergentů) s příjemnou mátovou vůní, která rozpouští organické látky jako tuky, oleje, zbytky bílkovin, škrob a také celulózu ( tudíž rozpouští také papírové části, pytlíky, tampony atd.). Neutralizuje pachy způsobené merkaptany, sirovodíky, aldehydy, aminy a deriváty nenasycených uhlovodíků vytvořených hnijícími organismy.

 

JAK PRACUJE LIQUAZYME:

     1.  Liquazyme je nadávkován do potrubí.

     2.  Bakterie obsažené v přípravku jsou uvedeny v činnost přítomností vody a potravy.

     3.  Bakterie se prudce množí, zbavují potrubí nečistot, biofilmu, pachů a udržují je nadále čisté.

 

DÁVKOVÁNÍ:

Četnost použití je z počátku každý den, později ob den a časem jedenkrát týdně. Jednoduše se nalije ručně do odpadu nebo lapače tuků na konci dne a po týdnu budete mít vytvořený biologický roztok, který udrží odpad v čistotě a bez zápachu. Automatické dávkování Vám zajistí časová PUMPA PT 10, která se dá naprogramovat podle Vašich potřeb.

     1.  – průměr odpadního potrubí   5 cm: cca 125 ml přípravku.

     2.  – průměr odpadního potrubí 10 cm: cca 250 ml přípravku.

     3.  – průměr odpadního potrubí 15 cm: cca 375 ml přípravku.

     4.  – průměr odpadního potrubí 20 cm: cca 500 ml přípravku.

     5.  ODLUČOVAČE TUKU: Napoprvé nalít 250 - 500 ml za 2 až 3 dny udržovací dávku

         30 - 120 ml/den.

     6.  SEPTIK: Poprvé podle velikosti nalít 1 - 6 lit. přípravku a jako denní ošetření 100 - 600 ml.

     7.  JAKO DEODORANT: Nádoby na odpadky, popelnice, popelářské vozy. Připravte roztok 1:1 s teplou vodou (nejvýše 40°C) a dobře postříkejte. Nechte působit celou noc a opláchněte vodou je-li to nutné.

 

     Na aktivitu bakterií má vliv teplota. LIQUAZYME je více aktivní při teplotě 35 až 40°C. Vyšší teplota by mohla kulturu bakterií usmrtit.

 

     Vliv na účinnost má také hodnota PH. Účinnost přípravku je optimální při PH 7.

     Pokud má odpadní voda rozdílnou hodnotu PH může to ovlivnit účinnost při neutralizaci.

 

     Nepoužívejte před použitím dezinfekčních a horkých roztoků.

 

Přípravek nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko pro člověka ( viz bezpečnostní list ). Vyvarujte  se  kontaktu  s  očima  a  pokožkou,  zvlášť  při  poraněních  jako  jsou  odřeniny a oděrky. Používejte ochranné rukavice. Po manipulaci s přípravkem si dobře umyjte ruce. V případě nehody se odvolejte na bezpečnostní list.

 

ÚČINNÉ LÁTKY:

Směs vybraných nepatogeních aerobních a anaerobních bakteriálních kultur, tenzidů a vůní.

 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI:                            OBSAH BALENÍ 1 – 5 – 10 – 30 lit.

Forma: Kapalina

Barva: Světle modrá

Vůně: Mátová                                                                                                       VÝROBCE:

Hustota při 20°C: 1g/cm3                                                             ZEP Manufacturing Company

Rozpustnost ve vodě: Úplná                                                                          Atlanta GA, USA

pH při 20°C: 7,4

Biologicky odbouratelný: >90%

 

DOVOZCE A VÁŠ DODAVATEL:

 

Vladimír Říha  •  Tři Dvory 164  •  280 02 KOLÍN 2

tel./fax: 321 776 131  •  mobil: 603 700 230  •  e-mail: v.riha@dezinfekcepro.cz

www.dezinfekcepro.cz