ŘÍHA – DEODORIZER 3DV

 

KONCENTRÁT – ŘEDÍ SE VODOU

 

DEODORANT NA VODNÍ BÁZI S PROTIZÁPACHOVÝM ÚČINKEM A VŮNÍ

3 druhy vůní: BOROVICE - CITRUS – CHERRY
OD LISTOPADU 2006 NOVÉ VŮNĚ - OCEÁN A GREP S MANDARINKOU

 

 

 

•    Vysoce efektivní jedinečný přípravek umožňující použití buď jako prostorový spray nebo postřik s povrchovým deodorizačním účinkem.

•    Chemicky deaktivuje příčinu mnoha zápachů a poskytuje před nimi dlouhotrvající ochranu a efekt.

•    Eliminuje zápach ze zatuchlého cigaretového kouře, odpadků, nevětraných prostor, potu, výkalů, zvratků, do-mácích (pokojových) zvířat, vařených jídel, zbytků jídel, připálenin, sanitárních místností, nemocnic a sanatorií.

•    V řadě aplikací přetrvává efekt po řadu dní.

•    Víceúčelový.

•    Koncentrát je ekonomický – ředí se vodou podle Vaší potřeby.

•    Již malé množství poskytuje efektivní účinek.

•    Příjemná vůně – na výběr jsou tři druhy: BOROVICE – CHERRY – CITRUS.

•    Deodorizační přídavek.

•    Cca 10 – 15ml. přidaných do kbelíku nebo šamponovače dodá příjemnou vůni do čištěné oblasti.

•    Jednoduché ředění přiloženou odměrkou.

 

Před použitím čtěte etiketu a bezpečnostní list.

 

Použití: hotely,restaurace, veřejná místa, ordinace, nemocnice, kanceláře, fitnes, veterinární stanice, školy, markety, konferenční sály, márnice, atp.

Aplikujeme dle nutnosti pro dosažení účinného efektu a k provonění daných prostor.

 

Použití: JAKO DEODORIZER PROSTOROVÝ SPRAY: naředit 30 ml na 1 litr vody (koncentrace 1:33). (Vyzkoušejte si i vlastní ředění.) Nerozptylujte nad vlhkou látkou nebo textilem, protože může dojít ke změně barvy. Proveďte test na malé ploše před použitím.

SPRAY: je vhodný  do  restaurací,  motelů  a  hotelových  pokojů,  fitnes, klimatizačních  filtrů,  výtahů,  kuchyní,  jídelen a společenských místností, čekáren, hal, skříněk, šaten, nemocničních místností atp.

POSTŘIK: na lisy na odpadky, cigaretové popelníky, nádoby na odpadky, špinavé ložní prádlo, záchody a zácho-dové mušle, výlevky, kanály, atp.

OPLACHOVÁ VODA: přidejte 10 – 15 ml  na konečné setření podlahy.

KOBERCE: přidejte 10 – 15 ml do roztoku na čištění a čistěte koberce obvyklým způsobem.

 

BALENÍ: OBSAH 1 litr. Trvanlivost 3 roky od data výroby.

Kvalitní rozprašovač pro používání žádejte u svého dodavatele.

 

Koncentrát je hořlavý. Dráždivý pro oči a pokožku. Používejte vhodný ochraný oděv, ochranné rukavice a ochran-né brýle nebo obličejový štít. SKLADUJTE MIMO DOSAH DĚTÍ ! Skladujte při teplotě +5 až +50°C. Chraňte před sálavým teplem, otevřeným ohněm a zdroji zapálení. Odděleně od potravin.

 

Likvidace: použitý obal třikrát vypláchněte vodou. Obal nabídněte k dalšímu zpracování nebo ho po perforaci uložte v souladu s hygienickými předpisy na skládku, popřípadě ho zlikvidujte jiným postupem schváleným státními a místními orgány.

 

 

 

K deodoraci ploch v potravinářství doporučujeme používat dezinfekční a deodorační přípravek „ŘÍHA M.U.D. 7“, který je sám o sobě bez vůně i jiného pachu a proto nehrozí přenos na potraviny. Žádajte informace u svého dodavatele.

 

 

 

 


DALŠÍ NABÍDKU NALEZNETE NA – www.dezinfekcepro.cz

(Je tam i nabídka automatického osvěžovače vzduchu !)

 

 

Váš dodavatel:                                                                                                                      Výrobce:

Vladimír Říha                                                                                                            Výhradně pro firmu

Tři Dvory 164, 280 02 Kolín                                                                                     Vladimír Říha

tel./fax: 321 766 131, mob.: 603 700 230                                                                 vyrábí

e-mail: v.riha@dezinfekcepro.cz                                                                              JP COSMETICS s.r.o.