ADRESA:
Vladimír ŘÍHA
Tři Dvory 164
280 02 Kolín 2v.riha@dezinfekcepro.cz+420 603 700 230

 


 

"ŘĺHA" - M.U.D. 7

Koncentrovaný tekutý dezinfekční a dezodorační přípravek s účinkem baktericidním, sporicidním, virucidním a fungicidním na kvasinky a plísně.
Pro profesionální použití.

Tento přípravek je určen pro potřeby nemocnic, léčeben, domovů důchodců, výrobny potravinářského průmyslu, kuchyní, hotelů, škol, veřejných institucí, restaurací, barů, skladů, útulků pro zvířata a dalších zařízení za účelem dezinfekce, asanace a dezodorace. Při použití přípravku je třeba postupovat podle návodu. Přípravek je určen k dezinfekci pevných neporézních a neživých povrchů jako například podlah, stěn, kovových povrchů, nerezových povrchů, porcelánu, glazovaných keramických dlaždic, umělohmotných povrchů, koupelen, sprchových koutů, van, skříní, stolů, židlí, hraček, telefonů atd. Přípravek je vhodný i k dezodoraci prostor, které se těžko zbavují specifického zápachu jako například prostor určených ke skladování odpadu, prázdných popelnic, odpadkových košů, prostor pro domácí zvířata a dalších prostor, kde může vznikat zápach vlivem působení mikroorganismů. Přípravek lze při dodržení návodu použít i k ošetření vaječných skořápek určených k požití, a to ve zpracovatelských závodech na výrobky z vaječných skořápek a vajec.

Předností přípravku je jeho vysoká koncentrace a ředění 1 : 250 (0,4%), rychlý účinek do 10 minut, stálý účinek při teplotách pracovních roztoků od 20 ºC do 50 ºC a je bez zápachu. Obsahuje chemické aktivní látky na basi KAS (směs kvarterních ammoniových sloučenin).

ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚČINEK – zajišťuje proti g+ (srovnatelný včetně kvasinek), g- bakteriím: Staphylococcus aureus, Salmonella chleraesuis, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli.
VIRUCIDNÍ ÚČINEK – zajišťuje při použití na neživé pevné neporézní povrchy proti níže uvedeným virům v 0,4% roztoku: A2/Japan (zástupce běžných chřipkových virů), Herpes simplex typu 1 (původce oparů na rtech), Adenovirus typu 5 (původce infekcí horních cest dýchacích), virus vakcinie (zástupce skupiny poxvirů), virus ptačí chřipky A/Turkey/Wisconsin (původce akutní aviární infekce dolních cest dýchacích) a HIV-1 (virus lidské imunodeficience typu 1).
FUNGICIDNÍ ÚČINEK – zajišťuje na široké spektrum plísní především na nárůsty na stěnách a před-mětech - Aspergillus sp., Penicillium sp., Mucor sp.
DEZODORAČNÍ ÚČINEK – dezodorace prostor, které se těžko zbavují specifického zápachu a všude tam, kde může vznikat zápach vlivem rozkladných procesů mikroorganizmů (hnilobných):skladovací prostory (krmivové a potravinové základny), popelnice, odpadkové koše, prostory pro domácí zvířata, chovy hospodářských i laboratorních zvířat.

TECHNICKÝ  LIST Bezpečnostní list bude předán při prvním odběru zboží POPTÁVKA